المرحوم حاج شیخ ترکی زرگانی
مراسم تشیع باشکوه مرحوم  حاج شیخ ترکی زرگانی از نگاه دوربین 

نوفه قهرمان ایران هم در این روز غمگین است

عکس محمد جباری(فاضلی)

عکس محمد جباری(فاضلی)

عکس محمد جباری

عکس محمد جباری

عکس محمد جباری

عکس محمد جباری

عکس محمد جباری

عکس محمد جباری

 

عکس محمد جباری

 

|+| نوشته شده در پنجشنبه 1391/07/20 ساعت 13:28 توسط محمد جباری |معنوی